Informacje rolnicze

Wpływ suszy na zbiór kukurydzy

Średnio raz na trzy lata w naszym kraju mamy do czynienia ze zjawiskiem suszy. Najniebezpieczniejsze dla roślin jarych są susze wiosenne, jednak specyfika polskiego klimatu powoduje, że najgroźniejszy dla roślin niedobór wód deszczowych następuje w lecie, na przełomie czerwca i lipca. Letnie susze najmocniej dotykają kukurydzę. Wczesne lato to okres tuż przed wyrzuceniem wiech a momentem zapylenia, dlatego wahnięcia wody stanowią dla kukurydzy czynnik stresowy, decydujący często o jej potencjale wzrostu i prowadzący nawet do zamierania liści. 

Wpływ suszy na wzrost kukurydzy

Mimo że kukurydza jest rośliną, która stosunkowo dobrze radzi sobie z gospodarką wód glebowych to również ona wyraźnie reaguje na długotrwałą suszę. Liście kukurydzy stają się szarozielone, na skutek niedorozwoju zwijają się szczelnie na podobieństwo ołówka. Również w kolejnych fazach rozwoju kukurydza zareaguje na brak wody poprzez wykształcenie drobnych i skarlałych kolb o słabym uziarnieniu, tak wygląda jej reakcja obronna na suszę. Do ziarniaków dociera coraz mniej składników pokarmowych potrzebnych gdzie indziej. Im dłużej kukurydza pozbawiona jest wody tym więcej ziarniaków  przestaje wzrastać i w konsekwencji usycha. 

Uprawa ziemi w okresie suszy skutkuje wyraźnym zmniejszeniem plonów. W przypadku kukurydzy zapylenie rośliny i zapładnianie może zostać mocno ograniczone. Słabo żywotny pyłek i nadmiar promieni słonecznych powodują, że znamiona ukazują się z dużym opóźnieniem wyrastając z dolnej części kolby. Do nich pyłek jeszcze zdąży dotrzeć, ale do tych wyżej położonych już nie i nie zostaną one w ogóle  zapylone. Najgorszym scenariuszem dla rolnika jest całkowite wyschnięcie ziemi i brak zbiorów kukurydzy, czasem kukurydza przetrwa, ale jej kolby robią się „szczerbate”. 

Uprawa ziemi, czyli jak radzić sobie z suszą?

Kukurydza należy do roślin stosunkowo odpornych na suszę, a na pewno jest odporniejsza niż zboża i rośliny zielone. Z jednej strony jej zdolność do gospodarowania wodą a z drugiej zabiegi agrotechniczne są w stanie mocno ograniczyć skutki długotrwałej suszy, nawet mimo ciągłego obniżania się poziomu wód gruntowych. 

Powolne lecz widoczne zmiany wyraźnie wskazują, że niedobór wody zaczyna się zwykle w początkach lipca a najbardziej daje się odczuć pod koniec lipca i na początku sierpnia, czyli w okresie, kiedy kukurydza potrzebuje jej najbardziej. Biorąc to pod uwagę najlepszym rozwiązaniem jest przyspieszenie rozwoju kukurydzy prowadzące do wcześniejszego jej kwitnienia. Aby osiągnąć ten cel należy wybrać do uprawy wcześniejsze mieszańce kukurydzy. Internetowy sklep rolniczy zapewnia dostęp również do takich roślin. Wcześniejsze kwitnienie roślin pozwala uniknąć podczas tego etapu suszy i osiągnąć fazę rozwojową dużo wcześniej, czyli w okresie największego zapotrzebowania na wodę, ale jeszcze przed tygodniami suszy. 

Wybór mieszańców kukurydzy wpłynie na ograniczenie wielkości plonu, ale jednocześnie zapewni plon dobrej jakości, nawet wtedy, gdy ziemia doświadcza suszy.

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close
Close