Informacje rolnicze

Zalety upraw – Żyto hybrydowe

Każdy producent rolny wie że mając słabą glebę, ze wszystkich zbóż najlepszy plon uzyska uprawiając żyto, dlatego rolnicy do uprawy żyta wybierają swoje najgorsze areały.

Żyto jest zbożem najmniej wymagającym pod względem potrzeb odżywczych, toleruje okresowe niedobory wody oraz odznacza się dobrą odpornością na wymarzanie. W Polsce jest dość chętnie uprawiane dzięki czemu w całej Europie przodujemy w produkcji tego zboża. Niesłusznie jednak trudno nam nam się ciągle przekonać do odmian żyta hybrydowego.

Spis treści

Zalety żyta hybrydowego

Mieszańcowe odmiany żyta powstają poprzez krzyżowanie różnych gatunków żyta pomiędzy sobą, aby wytworzyć najlepszy jakościowo materiał pod względem plenności, zdrowotności i odporności na wymarzanie.

  • najsłabsza odmiana hybrydowa przy tej samej formie uprawy potrafi wydać plon o 10 dt/ha od najlepszej odmiany populacyjnej żyta. W przypadku najlepszych odmian pomiędzy hodowlą mieszańcową a populacyjną ta różnica wynosi już 20 dt/ha. Odmiany mieszańcowe poprzez zastosowanie w nich efektu heterozji, posiadają większe zaziarnienie kłosów. Dzięki temu plon jest znacznie wyższy niż w przypadku odmian tradycyjnych. Odmiany hybrydowe nie mają większych wymagań glebowo-klimatycznych od odmian tradycyjnych żyta, dlatego żyto hybrydowe jest zbożem, które wykaże najlepszy plon na glebach lekkich z wszystkich odmian zboża, natomiast uprawa ziemi w przypadku gleb cięższych daje plon podobnie jak pszenica z jednoczesnym mniejszym nakładem kosztów.
  • lepiej wykształcone pędy boczne odmian hybrydowych żyta daje wynik większej o około 10% liczby wykształconych ziaren w kłosie. Dlatego aby wykorzystać atuty żyta hybrydowego należy, wspomagać tworzenie kłosów na pędach bocznych oraz wspierać wzrost i rozwój roślin poprzez odżywianie plantacji. Odpowiednie nawożenie roślin istotne jest głównie w fazie krzewienia, w stadium tworzenia zawiązków kłosów, na początku okresu rozwoju kłosa oraz w stadium liścia flagowego na początku kwitnienia, aby umożliwić najlepsze uformowanie się ziaren zboża.
  • znacznie lepiej rozwinięty system korzeniowy roślin, dzięki czemu korzenie roślin efektywniej pozyskują azot , fosfor i potas z gleby. W ten sposób rośliny lepiej się rozwijają i mają szanse na wydanie lepszych ziaren w kłosach. Lepiej ukorzenione rośliny, lepiej sobie również radzą podczas suchego lata, bardzie efektywnie pozyskują i transportuję wodę z głębszych warstw, co pozwala zminimalizować ewentualne szkody powstałe przez suszę.
    O odpowiednie ukrzewienie żyta hybrydowego należy zadbać jesienią, dlatego aby zboże miało czas na ukrzewienie, należy je wysiać do końca września. Takie odmiany żyta należy również siać rzadziej niż odmiany populacyjne tj. od 150 do 240 ziaren/m2.

  • lepsza odporność na sporysz niż w przypadku odmian populacyjnych charakteryzujących się lepszą odpornością na tego rodzaju chorobę wśród innych odmian populacyjnych.
  • żyto hybrydowe posiada lepszą smakowitość dzięki czemu lepiej nadaje się na pasze dla zwierząt niż odmiany tradycyjne, dzięki ograniczeniu poziomu alkilorezorcynoli w ziarnie, co poprawia strawność paszy.
     

 

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close
Close